Roboty ziemne i zakres ich prac

Roboty ziemne Brodnica

Przed rozpoczęciem budowy konieczne jest przygotowanie podłoża. Wykorzystuje się do tego odpowiedni sprzęt. Jest to pierwszy etap budowy, ale bardzo istotny. To od niego zależy, jak przebiegać będą kolejne prace budowlane.

Roboty ziemne – przygotowanie terenu pod budowę

Roboty ziemne Brodnica to wydobywanie ziemi, usuwanie jej, a także odpowiednie kształtowanie podłoża pod budowę. Cały ten proces musi przebiegać zgodnie z projektem. Ważne jest również zachowanie bezpieczeństwa na terenie budowy.

Roboty ziemne odbywają się z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego. To, w jakim czasie zostaną zrealizowane prace zależy nie tylko od możliwość sprzętu, ale również od doświadczenia pracowników. Zdarza się, że podłoże skalne lub twarde i zbite kształtuje się z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Do czynności związanych z robotami ziemnymi zaliczamy:

  • odspojenie od calizny podłoża,
  • wydobycie ziemi,
  • układanie i zagęszczanie masy ziemnej.

Koparki i inny sprzęt budowlany

Nie od dziś wiadomo, że wykorzystanie sprzętu ciężkiego znacznie ułatwia prace.  Nie tylko ogranicza czas wykonywanych prac, ale również i pracę ręczna człowieka. Firmy, które posiadają sprzęt ciężki znacznie szybciej i precyzyjniej wykonują zlecenia. Najczęściej roboty ziemne wykonuje się z wykorzystaniem koparki. Ale nie tylko. Przydatny jest również walec, dźwig Ostróda czy samochód ciężarowy.

Dźwig Ostróda

Bezpieczeństwo na budowie – o czym nie należy zapomnieć?

Prace na budowie muszą przeprowadzane być w sposób bezpieczny. O bezpieczeństwo powinien zadbać każdy znajdujący się na budowie. Kaski oraz kamizelki odblaskowe obowiązkowe są na każdym placu budowy. Dla pracodawców oraz kierowników budowy bezpieczeństwo powinno być sprawą priorytetową. Ważna jest nie tylko ochrona pracowników, ale również i osób znajdujących się w pobliżu budowy.

Każdy pracownik znajdujący się na placu budowy musi mieć aktualne szkolenia BHP. Dzięki nim wie, jakie czyha niebezpieczeństwo na miejscu pracy, jak się uchronić przed wypadkiem w pracy, a także jak zareagować w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia.

Written by