Zasady dotyczące stosowania barier ochronnych

Barierki drogowe

Bariery ochronne montowane są na drogach wiejskich, miejskich i krajowych. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Ważna jest ich jakość, która powinna być wysoka. Nie powinny one stanowić zagrożenia na drogach. Jakie zasady odnoszą się do stosowania barier ochronnych i kto je ustala?

Bariery ochronne i zasady dotyczące ich użytkowania

Bariery drogowe są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niestety, ale uważane są również za przeszkodę, która może wpłynąć na stan zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego. Bariery stosuje się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ich brak jest zagrożeniem i mógłby wywołać znacznie gorsze skutki, niż wtedy, kiedy miałoby ich nie być. W przypadku pojedynczej przeszkody, której nie można wyeliminować lub w przypadku tradycyjnej konstrukcji wsporczej, której nie można zastąpić konstrukcją spełniającą wymogi normy PN-EN 12767, należy rozważyć czy dla jej zabezpieczenia bardziej efektywne i ekonomiczne będzie zastosowanie barier ochronnych czy też poduszek zderzeniowych.

Bariery drogowe

Montaż barier ochronnych – wytyczne

Wytyczne, które dotyczą montowania barier drogowych zależne są od miejsc, które narażone są na różnego rodzaju zagrożenia, parametrów ruchu drogowego, cech funkcjonowania barier oraz usytuowania ich na drodze. Podstawowym celem barier jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, jak również zapewnienie stosowania na odcinkach dróg krajowych barier ochronnych o zbliżonych cechach funkcjonowania.

Barierki drogowe zgodne z normą

Sprzedawcy barier muszą mieć pewność, że są one zgodne z normą PN EN 1317. Tylko takie bariery mogą być użytkowane na drogach. W kraju nie ma wielu sprzedawców takich produktów. Ci, którzy pracują w tej branży często współpracują z GDDKiA. Norma PN EN 1317 opisuje:

  • cechy funkcjonalne,
  • poziom powstrzymania,
  • odkształcenie wyrażone szerokością pracującą,
  • poziom intensywności zdarzenia.

Written by